Olympus高频超声换能器


 • 优势

          ★强阻尼宽带设计提供了的时间分辨率;

         ★ 短波长可获得极强的缺陷分辨率能力;

         ★直径极小的声束也可以聚焦;

         ★频率范围为20 MHz到225 MHz。  

  应用

         ★ 高分辨率缺陷探测,如:微孔隙检测或微裂纹检测;

         ★ 表面断裂或不平整性的C扫描成像;

         ★可测量薄如0.010毫米(0.0004英寸)材料的厚度*;

         ★可对陶瓷及高级工程材料进行检测;

         ★可对材料进行分析;

         ★厚度范围取决于材料、探头、表面条件、温度及所选的的设置。